AXA Greenline 15 manual

AXA Greenline 15
7.7 · 1
PDF user manual
 · 2 pages
English
user manualAXA Greenline 15

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

AXA GREENLINE ACHTERLICHT

1. Aan/Uit
2. Indicatie Led
3. Micro USB-B
4. Zadelpenhouder

AAN/UIT

Door 1 maal kort op de grijze knop (1.) te drukken
(1 seconde) kan de Greenline worden aangezet.
Door nogmaals op de knop te drukken kan de
lamp uit worden gezet.
De Greenline achterlicht
• kort drukken aan
• kort drukken uit

Monteren

Verwijder de lamp van de zadelhouder (4.) door
de lamp naar boven te schuiven. Monteer de
zadelhouder met de rubberen band stevig om de
zadelpen (10 – 32 mm).

Lamp opzetten en afnemen

Om de lamp op de fi ets te zetten de lamp van
boven in de houder (4.) schuiven. De lamp kan
worden afgenomen door de lamp naar boven te
schuiven.

Laden

De Greenline lamp is voorzien van vaste inge-
bouwde lithium accu. Voor het eerste gebruik
dient de accu vol geladen te worden. De volledige
capaciteit wordt naar enkele laadprocedures
bereikt.Voor het opladen van de accu het
meegeleverd snoer op de micro-USB bus van de

EN - OPERATING INSTRUCTIONS FOR

AXA GREENLINE REAR LIGHT

1. On/Off
2. LED display
3. Micro USB socket
4. Seatpost bracket

ON/OFF

The Greenline light is switched on by briefl y pres-
sing the grey button (1.) once (1 second).
The light can be switched off by pressing the
button again.
The Greenline rear light
• Briefl y press: on
• Briefl y press: off

Mounting

Remove the light from the bracket (4.) by sliding
the light upwards. Use the fastening strap to
mount the saddle bracket tightly on the seatpost
(10-32 mm).

Attaching and removing light

To attach the light to the bicycle, slide it from abo-
ve on to the seatpost (4.). The light can be removed
by sliding it upwards.

Charging

The Greenline light is equipped with a built-in li-
thium battery. The battery should be fully charged
before fi rst use. The full capacity will be reached
after several charging cycles. To recharge the bat-
tery, connect the supplied cable to the micro USB
socket of the light (3.). Connect the other end of
the cable to a standard USB power supply unit or
lamp aansluiten. Het andere eind van het snoer
verbinden met een standaard USB transformator
of computer. Tijdens het laden brand een rode LED
om aan te geven dat de lamp opgeladen wordt,
indien de lamp volledig geladen is brand een
blauwe LED.

Accu Indicatie

Indien de accu een capaciteit van minder dan 20%
heeft bereikt gaat een rode LED (2.) branden
om aan te geven dat de lamp opgeladen dient te
worden.

Garantie

Schade door oneigenlijk gebruik, (zoals vallen van
de lamp, onderdompelen in het water), is van de
garantie uit gesloten. De garantie vervalt tevens,
wanneer de lamp geopend wordt.
AXA Nederland
EnergieStraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
T: +31 318 536 111 - www.axabikesecurity.com
a computer. During charging, a red LED indicator
(2.) shows that the light is still charging. After
charging, a blue LED indicator lights up (2.).
Battery indicator If the battery has reached a
capacity of less than 20%, a red LED (2.) indicates
that the light still has to be charged.

Warranty

Damage which is caused by improper use (drop-
ping the light, immersion in water) shall be exclu-
ded from the warranty. The warranty shall expire if
the light is opened.
AXA Nederland
EnergieStraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
T: +31 318 536 111 - www.axabikesecurity.com
1.
4.
2.
3.
1.
4.
2.
3.
AXA_USER_MANUAL_REAR_GreenLine2.indd 1 21-06-16 12:44

View the manual for the AXA Greenline 15 here, for free. This manual comes under the category Bicycle Lights and has been rated by 1 people with an average of a 7.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the AXA Greenline 15 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the AXA and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other AXA owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
AXA
Greenline 15
Bicycle Lamp
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the AXA Greenline 15 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results