AXA Greenline 35 manual

AXA Greenline 35
6.8 · 1
PDF user manual
 · 2 pages
English
user manualAXA Greenline 35

NL - GEBRUIKSAANWIJZING AXA

GREENLINE 15 / 35 / 50

1. Aan/Uit & Indicatie LED
2. Micro USB
3. Stuurhouder

AAN/UIT

Door 1 maal kort op de knop (1.) te drukken
(1 seconde) kan de Greenline worden aangezet.
Door nogmaals op de knop te drukken kan de
lamp uit worden gezet. De Greenline 35 en 50
hebben extra stand waarbij tussen high power
en low power geschakeld kan worden.
De Greenline 15
• kort drukken aan
• kort drukken uit
De Greenline 35 en 50
• kort drukken low power beam (15 lux) aan
• kort drukken high power beam (35-50 lux) aan
• kort drukken uit

Monteren

Verwijder de lamp van de stuurhouder middels
hendel (3.) ingedrukt te houden en de lamp naar
voren te schuiven. Monteer de stuurbevestiging
met de rubberen band stevig om het stuur

EN - OPERATING INSTRUCTIONS

FOR AXA GREENLINE 15 / 35 / 50

1. On/Off & LED display
2. Micro USB
3. Handlebar bracket

ON/OFF

The Greenline light is switched on by briefl y
pressing the button (1.) (1 second). The light can
be switched off by pressing the button again.
Greenline 30 and 50 have an additional mode
which allows you to switch between high and low
performance.
Greenline 15
• Briefl y press: on
• Briefl y press: off
Greenline 35 and 50
• Briefl y press: low-power light beam (15 Lux) on
• Briefl y press: high-power light beam (35 - 50
Lux) on
• Briefl y press: off

Mounting

Remove the light from the handlebar bracket by
keeping the lever (3.) pressed down and sliding
the light forward. Use the fastening strap to mount
(22 – 32 mm). Stel de stuurbevestiging zo in dat
de lamp horizontaal staat.

Lamp opzetten en afnemen

Om de lamp op de fi ets te zetten, de lamp van voor
naar achter in de stuurhouder schuiven. De lamp
kan worden afgenomen middels hendel (3.) inge-
drukt te houden en de lamp naar voren te
schuiven. Controleer bij eerste gebruik of de goed
staat afgesteld en de lamp op de rijbaan is gericht
en niet tegemoetkomend verkeer verblind.

Laden

De Greenline lamp is voorzien van vaste inge-
bouwde lithium accu. Voor het eerste gebruik
dient de accu vol geladen te worden. De volledige
capaciteit wordt naar enkele laadprocedures
bereikt. Voor het opladen van de accu het
meegeleverd snoer op de micro-USB bus van de
lamp aansluiten. Het andere eind van het snoer
verbinden met een standaard USB transformator
of computer.
Greenline 15/35
Tijdens het laden brand een rode LED (1.) om aan
te geven dat de lamp opgeladen wordt, indien de
lamp volledig geladen is brand een blauwe LED.
Greenline 50
Tijdens het laden knippert een rode, gele
of blauwe LED, afhankelijk van het oplaadniveau.
Indien de blauwe led permanent brandt,
is de lamp volledig opgeladen.

Accu Indicatie

Greenline 15/35
Indien de accu een capaciteit van minder dan
20% heeft bereikt gaat een rode LED (1.) branden
om aan te geven dat de lamp opgeladen dient te
worden.
Greenline 50
De Greenline 50 heeft 3 standen voor indicatie.
Doormiddel van
3 led’s (1.)
Blauwe LED ›75% accucapaciteit
Gele LED 75-25% accucapaciteit
Rode LED ‹25% accucapaciteit

Garantie

Schade door oneigenlijk gebruik, (zoals vallen van
de lamp, onderdompelen in het water), is van de
garantie uit gesloten. De garantie vervalt tevens,
wanneer de lamp geopend wordt.
AXA Nederland
Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
T: +31 318 536 220 - www.axabikesecurity.com
the handlebar bracket tightly on the handlebar
(22-32mm). Adjust the handlebar bracket so that
the light is in a horizontal position.

Attaching and removing light

To attach the light to the bicycle, slide it from front
to back on the bracket. The light is removed from
the handlebar bracket by keeping the lever (3.)
pressed down and sliding the light forward.
Check the position of the light when you fi rst use
it, and make sure that the light is directed at the
road and does not blind the oncoming traffi c.

Charging

The Greenline light is equipped with a built-in
lithium battery. The battery should be fully
charged before fi rst use. The full capacity
will be reached after several charging cycles. To
recharge the battery, connect the supplied cable to
the micro USB socket of the light (2.). Connect the
other end of the cable to a standard USB power
supply unit or a computer.
Greenline 15/35
If the battery has reached a capacity of less than
20%, a red LED (1.) indicates that the light still has
to be charged.
Greenline 50
During charging, a red, yellow or blue LED is
blinking, depending on the reached level of battery
capacity. The battery is fully charged when the
blue LED is burning permanently.

Battery indicator

Greenline 15/35
If the battery has reached a capacity of less than
20%, a red LED (1.) indicates that the light still has
to be charged.
Greenline 50
The Greenline 50 has 3 display positions based on
three LEDs: (1.)
Blue LED ›75% battery capacity
Yellow LED 75-25% battery capacity
Red LED ‹25% battery capacity

Warranty

Damage which is caused by improper use
(dropping the light, immersion in water) shall be
excluded from the warranty. The warranty shall
expire if the light is opened.
AXA Netherlands
Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
T: +31 318 536 220 - www.axabikesecurity.com
1.
3.
2.
1.
3.
2.
AXA_USER_MANUAL_Front_GreenLine2.indd 1 21-06-16 12:45

View the manual for the AXA Greenline 35 here, for free. This manual comes under the category Bicycle Lights and has been rated by 1 people with an average of a 6.8. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the AXA Greenline 35 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the AXA and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other AXA owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
AXA
Greenline 35
Bicycle Lamp
English
Manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the AXA Greenline 35 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results