Bernina Artista 200 manual

Bernina Artista 200
(2)
  • Number of pages: 276
  • Filetype: PDF
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen
de navolgende en gebruikelijke
veiligheidsvoorschriften absoluut in acht te worden
genomen:
Lees voor het gebruik van deze naai- en
borduurcomputer alle instructies zorgvuldig door.
De naai- en borduurcomputer moet, als deze
niet wordt gebruikt, altijd uitgeschakeld
worden door de netstekker uit het
stopcontact te trekken.

GEVAAR

Om het risico van een elektrische schok te
vermijden:
1. Laat de naai- en borduurcomputer nooit
onbeheerd staan, zolang deze nog op het
stroomnet is aangesloten.
2. Na gebruik en voordat u de naai- en
borduurcomputer reinigt, moet u de netstekker
uit het stopcontact trekken.

WAARSCHUWING

Om het risico van verbrandingen, brand,
elektrische schok of verwondingen te
vermijden:
1. Laat niet toe, dat de naai- en borduurcomputer
als speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid
is vooral vereist, wanneer deze door of in de
nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
2. Gebruik de naai- en borduurcomputer alleen
voor de in de handleiding beschreven
doeleinden. Gebruik alleen toebehoren, dat
door de producent wordt aanbevolen.
1

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

3. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet als:
• kabel of stekker zijn beschadigd,
• deze niet storingvrij naait,
• deze gevallen of beschadigd is,
• deze met water in aanraking is gekomen.
Laat uw naai- en borduurcomputer door uw
BERNINA dealer controleren, resp. repareren.
4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens
het gebruik van de naai- en borduurcomputer
nooit geblokkeerd zijn. Verwijder pluisjes, stof-
en draadresten regelmatig uit de openingen.
5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle
bewegende delen. Let vooral op de naald.
6. Gebruik altijd een originele BERNINA
steekplaat. Een andere steekplaat kan
veroorzaken, dat de naald breekt.
7. Gebruik geen kromme naalden.
8. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof
tijdens het naaien. Dit kan veroorzaken, dat de
naald breekt.
9. Zet voor alle handelingen binnen het bereik van
de naald, bijv. inrijgen, vervangen van de naald,
naaivoet verwisselen, enz. de hoofdschakelaar
altijd op «0».
10. Trek tijdens de in de handleiding beschreven
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de
stekker van de naai- en borduurcomputer altijd
uit het stopcontact van het stroomnet.
11. Steek geen voorwerpen in de openingen van
de naai- en borduurcomputer.
12. Gebruik de naai- en borduurcomputer nooit
buiten.
13. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet in
ruimtes waar aërosolproducten (sprays,
spuitbussen) worden gebruikt.
14. Schakel de naai- en borduurcomputer uit door
de hoofdschakelaar op «0» te zetten en de
stekker uit het stopcontact te trekken.
artista 200 – Veiligheidsvoorschriften
030794.71.05_0401_a200_NL
Bernina Artista 200

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Bernina Artista 200 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Bernina Artista 200 owners to properly answer your question.

View the manual for the Bernina Artista 200 here, for free. This manual comes under the category Sewing machines and has been rated by 2 people with an average of a 7.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bernina Artista 200 or do you need help? Ask your question here

Bernina Artista 200 specifications

General
Brand Bernina
Model Artista 200
Product Sewing Machine
Language English
Filetype PDF

Questions & answers

Below, you will find customer questions and answers about the Bernina Artista 200.

Is your question not listed? Ask your question here