Bobike Maxi City manual

Bobike Maxi City
7.7 · 1
PDF user manual
 · 2 pages
English
user manualBobike Maxi City
1
2
3 4
5 7 8
6
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
User Instructions
DE
Gebrauchsanweisung
FR
Mode d’emploi
ES
Instrucciones para el uso
DK

Brugsanvisning

Bobike

maxi City

maxi Tour

Bobike is a registered trademark of Dremefa B.V.
GBA-maxi City & maxi Tour-12-2011
ES
Bobike maxi City y Bobike maxi Tour: una elección segura
Ir en bicicleta llevando a su niño. Eso no debe sólo ser divertido, sino
que también seguro. Con el Bobike maxi City y Bobike maxi Tour en
cualquier caso usted está cierto de ello. Pues para Bobike la seguridad
es primordial. El Bobike maxi City y Bobike maxi Tour cumplen con la
norma de seguridad europea EN 14344 y ofrecen una óptima protec-
ción y comodidad de asiento para su hijo.
De 9 meses a 6 años
El Bobike maxi City y Bobike maxi Tour son aptos para llevar en bici-
cleta a su niño, que tenga entre los 9 meses y 6 , de manera segura y
responsable. El peso máximo de un niño para ir en el Bobike maxi City
y Bobike maxi Tour es de 22 kilos. Para los niños mayores de 6 años o
con un peso superior a los 22 kilos, existe el modelo Bobike junior+.
Bobike le recomienda que utilice el asiento sólo cuando su niño pueda
ir sentado individualmente como mínimo el periodo de tiempo que dure
el paseo en bicicleta.
Garantía
Bobike garantiza que el Bobike maxi City y Bobike maxi Tour han sido
manufacturados de materiales sólidos y que han sido fabricados bajo
estricto control de calidad. Por eso, Bobike da un año de garantía
para este producto. Cuando proceda, puede usted dirigirse al provee-
dor mostrando el ticket de compra.
Instrucciones de montaje
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour sólo se debe de montar en las
bicicletas que sean apropiadas para soportar el peso extra del asiento
y el niño. Por eso consulte el manual de su bicicleta o pida las reco-
mendaciones al fabricante o al proveedor de la bicicleta. El Bobike
maxi City o Bobike maxi Tour se puede montar sencillamente sobre el
portaequipajes usando la brida de montaje portaequipajes. El ancho
del portaequipajes debe ser como mínimo 120 mm y como máximo
170 mm. El portaequipajes debe ser capaz de soportar una carga
hasta 25 kg y haber sido homologado de conformidad con la norma
EN 14872. En caso de que usted quisiera montar el Bobike maxi City
o Bobike maxi Tour en una bicicleta sin portaequipajes, entonces con
ese fin son adquiribles la brida de montaje de 1 punto y la brida de
montaje de 3 puntos completa. Al respecto, puede pedir información
en su tienda especializada en bicicletas.
En 8 pasos lograr montar correctamente el Bobike maxi City o Bobike
maxi Tour.
Los números en el dibujo corresponden con los pasos de montaje.
1. El portaequipajes
El ancho del portaequipajes debe ser como mínimo 120 mm y
como máximo 170 mm y las barras tienen que ser entre los 8 y
22 mm.
2. Montar la brida de montaje portaequipajes
Colocar la brida de montaje portaequipajes sobre el portaequipa-
jes. Hay que asegurarse de que las piezas de sujeción se encuen-
tren bien debajo de las barras del portaequipajes. Hay que asegu-
rarse de que la flecha en la brida de montaje sea colocada encima
del eje trasero o delante del eje trasero. Apretar con firmeza los 4
pernos*.
3. Modo de fijar el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour hay que colocarlo desde
atrás sobre la brida de montaje portaequipajes (1.). Hay que asegu-
rarse de que el gancho delantero enganche en el adaptador. Incli-
nar el asiento hacia atrás hasta que oiga claramente un clic (2.).
4. Candado de dígitos
Abrir el compartimiento para guardar (E) del Bobike maxi City o
Bobike maxi Tour. Abrir el candado de dígitos. Montar el cable
alrededor del cuadro de la bicicleta. Asegurarse de que quede un
mínimo de tolerancia en el cable. Si así se desea, el cable puede
enrollarse una vez más alrededor del cuadro. Cerrar el candado de
dígitos. En la parte inferior del candado de dígitos hay un botón.
Presionando ese botón, se puede ajustar un código elegido por uno
mismo. Estándar el candado de dígitos viene en 0000.
DK
Bobike maxi City og Bobike maxi Tour: et sikkert valg
På cykeltur sammen med dit barn. Det skal ikke kun være sjovt, det skal
også være sikkert. Og det kan du trygt stole på med en Bobike maxi
City og Bobike maxi Tour. Sikkerhed har nemlig høj prioritet hos Bobike.
Bobike maxi City og Bobike maxi Tour overholder den europæiske
sikkerhedsnorm EN 14344 og giver barnet optimal beskyttelse og
siddekomfort.
Fra 9 måneder til 6 år
Med en Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour kan du sikkert og
forsvarligt tage dit barn på mellem 9 måneder og 6 år med på cyklen.
Barnet, der skal sidde i Bobike maxi City og Bobike maxi Tour, må højst
veje 22 kg. Til børn, der er ældre end 6 år eller vejer over 22 kg, har
vi Bobike junior+. Bobike anbefaler, at man først begynder at bruge
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour, når barnet kan sidde selvstæn-
digt mindst lige så længe, som cykelturen varer.
Garanti
Bobike garanterer, at Bobike maxi City og Bobike maxi Tour er fremstil-
let af solide materialer og produceret under streng kvalitetskontrol.
Bobike giver derfor et års garanti på produktet. I påkommende tilfælde
kan du henvende dig til forhandleren medbringende kvitteringen.
Montering
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour må kun monteres på cykler,
som er beregnet til den ekstra vægt af selve stolen og barnet. Læs
derfor vejledningen til din cykel eller spørg cykelfabrikanten eller -for-
handleren. Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour er nem at montere
på bagagebæreren ved hjælp af en montagebøjle bagagebærer.
Bagagebæreren skal være mindst 120 mm og højst 170 mm bred.
Bagagebæreren skal kunne bære op til 25 kg og være godkendt ifølge
EN 14872. Hvis du vil montere Bobike maxi City eller Bobike maxi
Tour på en cykel uden bagagebærer, kan du få en montagebøjle
1-punkts og en montagebøjle 3-punkts komplet. Forhør nærmere hos
cykelhandleren.
8 punkter til korrekt montering af Bobike maxi City eller Bobike maxi
Tour.
Numrene på tegningen svarer til punkterne i montageinstruktionerne.
1. Bagagebæreren
Bagagebæreren må højst være mindst 120 mm og 170 mm bred,
og stængerne på bagagebæreren skal være mellem 8 og 22 mm
lange.
2. Monter montagebøjle bagagebærer
Sæt montagebøjle bagagebærer på bagagebæreren. Sørg for, at
klemmerne kommer til at sidde rigtigt under bagagebærerens stæn-
ger. Sørg for, at pilen på montagebøjlen sidder over bagakslen eller
foran bagakslen. Stram de 4 bolte godt til*.
3. Fastgøring af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour
Sæt Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour bagfra på montage-
bøjle bagagebærer (1.). Sørg for, at den forreste krog griber i adap-
teren. Vip stolen bagover, til du hører et tydeligt klik (2.).
4. Cifferlås
Åbn opbevaringsrummet (E) på Bobike maxi City eller Bobike maxi
Tour. Åbn cifferlåsen. Sæt kablet omkring cykelstellet. Sørg for, at
kablet sidder rimeligt stramt. Kablet kan eventuelt slås en ekstra gang
omkring stellet. Luk cifferlåsen. Neden under cifferlåsen er der en
knap. Når den trykkes ind, kan du indstille en cifferkode, som du
selv vælger. Cifferlåsen er standard indstillet på 0000.
5. Tyngdepunktet af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour
Kontroller, at Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour’s tyngdepunkt
ikke er mere end 10 cm bag bagakslen. Det skal kontrolleres, før du
tager den første prøvetur med barnet. Symbolet for tyngdepunktet (et
sigtekorn) sidder på siden af stolen (A).
6. Indstilling af fodhvilernes højde
Bobike maxi City og Bobike maxi Tour er udført med fodhvilere (H),
som let kan justeres. Træk grebet (1.) forneden i fodstøtten udad,
hvorefter fodstøttens højde kan justeres (2.). Barnets fødder sættes
fast med remme til fodhviler. De kan også let justeres i længden.
Sørg for, at grebet låses fast igen.
7. Sikkerhedssele
Før du begynder at cykle, skal sikkerhedsselen justeres, så den
passer til barnet. Først forlænges selesystemet (C) mest muligt. Sæt
barnet i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Stik seleclipsene i
udsparingerne (B) over barnets skuldre. Selen strammes ved at træk-
ke i enderne af selebåndene.
8. Hoveddel (kun Bobike maxi Tour)
På en Bobike maxi Tour skal man sørge for, at hoveddelen er indstil-
let efter barnets højde, før seleclipsene stikkes i hoveddelen. Hoved-
delen kan justeres ved at klemme de grå håndgreb på bagsiden
sammen (1.), samtidig med at hoveddelen bevæges til den rigtige
højde (2.). Sikkerhedsselen strammes ved at trække i enderne. Bobi-
ke maxi Tour har LED-lys. Hertil skal man selv sætte 2 AAA batterier i.
Lyset tændes og slukkes med den grå knap. Når batterierne skal
udskiftes, skal man sørge for, at de gamle batterier bortskaffes som
kemisk affald.
* Med et moment på 5 Nm.
Brug
Kontroller, at alle dele er monteret korrekt. Juster om nødvendigt.
Kontroller også dette med jævne mellemrum senere hen.
Kontroller, at det er lovligt at bruge Bobike maxi City eller Bobike
maxi Tour i landet, hvor den skal bruges.
Toujours utiliser la ceinture de sécurité et les brides repose-pieds si
l’enfant est transporté dans le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour.
Toujours vérier si la ceinture de sécurité et les brides repose-pieds
sont bien fermées avant de partir à vélo.
S’assurer que l’enfant ne peut se blesser en touchant des parties
coupantes comme des câbles de frein.
Après montage du Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour, vérier que
le dossier est légèrement incliné vers l’arrière.
Avertissement
Pour des raisons de sécurité, le Bobike maxi City ou Bobike maxi
Tour ne peut être monté que sur un porte-bagages répondant aux
critères de la norme EN 14872.
Le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour doit toujours être remplacé
après un accident, même si aucun endommagement n’est visible.
Le cycliste doit avoir atteint l’âge minimum de 16 ans pour pouvoir
transporter un enfant dans le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour.
La législation dans ce domaine peut varier d’un pays à l’autre.
Ne pas attacher des bagages supplémentaires au Bobike maxi City ou
Bobike maxi Tour. S’il est nécessaire d’emporter des bagages supplé-
mentaires, il faut les placer au côté opposé à celui où l’enfant est
positionné, de sorte que le poids soit distribué régulièrement sur le vélo.
Les pièces du Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour ne doivent pas
être modifiées. Tout recours pour faire valoir la garantie et/ou la
responsabilité sera annulé dans ce cas. De plus, la sécurité peut s’en
trouver diminuée.
Le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour inue sur la conduite du
vélo. Il faut donc être très attentif pendant le pilotage, le balancement
et le freinage.
Ne jamais laisser l’enfant seul dans le Bobike maxi City ou Bobike
maxi Tour si le vélo est posé contre un mur ou sur sa béquille. Le vélo
et l’enfant pourraient tomber.
Ne pas utiliser le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour si une pièce
est cassée ou ne fonctionne pas comme il faut.
Veiller à ne pas dépasser le poids maximal installé sur le porte-
bagages.
Veiller à ce que l’antivol à code soit passé autour du cadre de vélo et
soit toujours fermé.
Le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour ne convient pas pour un
montage sur des motocyclettes.
Entretien
L’entretien du Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour est simple. Le
coussin amovible se retire facilement. Tirer le bouton vers l’avant et
ouvrir le casier rangement pour enlever le coussin. Le coussin peut être
lavé à la main. Le siège se nettoie avec de l’eau savonneuse tiède. Ne
pas utiliser de produits d’entretien agressifs.
Ce mode d’emploi peut être consulté également sur le site
www.bobike.com.
Sur ce site vous trouverez également plus d’informations sur Bobike et
ses produits.
5. El centro de gravedad del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour
Usted debe de comprobar que efectivamente el centro de gravedad
del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no se encuentre más de
10 cm detrás del eje trasero. Lleve a cabo ese control, antes de
hacer el primer paseo de prueba con su niño. El símbolo para el
centro de gravedad (una mira) se encuentra en los laterales del
asiento (A).
6. Modo de ajustar la altura de los receptáculos reposapiés
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour viene equipado de receptá-
culos reposapiés que se pueden ajustar de manera sencilla (H). El
asa abajo en el receptáculo reposapiés, se debe tirar hacia afuera
y así uno puede ajustar la altura correcta del receptáculo reposapiés
(2.). Los pies de su niño sujételos con las correas de receptáculos
reposapiés. Ese cinturón también se puede ajustar en el largo de
manera sencilla. Hay que cerciorarse de que el asa caiga de nuevo
en el bloqueo.
7. Cinturón de seguridad
Antes de que usted vaya a montar en bicicleta, el cinturón de seguri-
dad lo debe de ajustar a la medida correcta para su niño. En prime-
ra instancia prolongue el sistema de cinturón (C) al máximo. Ponga
a su niño en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. Meta los clips
de cinturón en las ranuras (B) por encima de los hombros de su
niño. Luego tense el cinturón a base de tirar de los extremos de los
cinturones.
8. Apoyacabezas (sólo Bobike maxi Tour)
En el caso del Bobike maxi Tour, usted procura que el apoyacabe-
zas esté ajustado al largo de su niño antes de que usted introduzca
los clips de cinturón en el apoyacabezas. El apoyacabezas lo
puede ajustar usted presionando la manivela de color gris que se
encuentra en la parte trasera (1.), y a la vez el apoyacabezas lo
mueve hacia la altura correcta (2.). Tensar el cinturón de seguridad
a base de tirar de los extremos. El Bobike maxi Tour viene equipado
con iluminación Led. Usted mismo tiene que instalar las 2 pilas AAA
que necesita. La iluminación se puede encender y apagar con el
botón de color gris. Si cambia las baterías, asegúrese de deshacer-
se de las pilas como residuos químicos.
* Con un par de sujeción de 5 Nm.
Uso
Controlar si todos los componentes han sido montados con suciente
firmeza y si es necesario hay que reajustarlos. Y también en el curso
del tiempo, se debe de repetir este control con frecuencia.
Vericar que el uso del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour esté
permitido legalmente en el país donde desea usted usar su Bobike
maxi City o Bobike maxi Tour.
Comprobar si la bicicleta es apta para el montaje del Bobike maxi
City o Bobike maxi Tour. Consultar la información que viene con la
bicicleta o consultar el fabricante de la bicicleta.
Controlar a tiempo que su niño no tenga más edad de lo permitido,
que no pese más ni que sea más grande de lo debido para el
Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
Comprobar antes de cada paseo que ninguna parte del cuerpo o la
ropa no puedan tocar o rozar con las piezas de la bicicleta girato-
rias o en movimiento. De ese modo se evitará, por ejemplo, que un
pie pueda meterse entre los radios o que un dedo pueda entrar en el
mecanismo de frenado. Eso lo debe controlar de vez en cuando
durante el crecimiento del niño.
El cinturón de seguridad y las correas de receptáculos reposapiés
deben ir siempre cerrados, también cuando no se lleve el niño en el
asiento. De lo contrario el cinturón podría meterse entre los radios de
la rueda.
Procure que su niño vaya en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour
bien protegido contra el frío y la lluvia. Tenga en cuenta que su niño
está sentado quieto y por tanto tendrá antes frío que usted pedalean-
do.
Asegúrese de que su niño vaya siempre protegido llevando un casco
de seguridad para niño adecuado.
Cuando el el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour esté mucho tiem-
po en el sol, puede ponerse muy caliente. No se olvide de eso antes
de poner a su niño en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
Controle de antemano la temperatura del asiento.
Si la bicicleta es transportada yendo en la parte superior o trasera
de un coche, el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour se debe de
quitar de la bici. La turbulencia del aire puede dañar el Bobike maxi
City o Bobike maxi Tour y sus dispositivos de fijación, por lo que
podría surgir una situación de inseguridad.
Después del montaje del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour se
debe comprobar que todas las piezas de la bicicleta siguen funcio-
nando aún correctamente y hacer un paseo de prueba con el monta-
do asiento estando vacío.
Hay kits de montaje adicionales disponibles, de modo que usted
podrá montar el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour en varias
bicicletas. Su proveedor Bobike le puede asesorar al respecto.
Controle que su niño no pueda activar candados u otros cierres que
lleve la bicicleta mientras vaya sentado en el Bobike maxi City o
Bobike maxi Tour.
Jamás transporte a varios niños en el Bobike maxi City o Bobike maxi
Tour.
Cubra los muelles del sillín de tal modo que su niño no pueda meter
los dedos entre los muelles del sillín.
Use siempre el cinturón de seguridad y las correas de receptáculos
reposapiés cuando transporte a su niño en el Bobike maxi City o
Bobike maxi Tour.
Controle siempre que el cinturón de seguridad y las correas de
receptáculos reposapiés están bien cerradas antes de comenzar el
paseo en bicicleta.
Procure que su niño no pueda hacerse daño con piezas aladas tal
como los cables del freno.
Después del montaje del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour, se
debe comprobar que el respaldo vaya algo inclinado hacia atrás.
Advertencias
Por motivos de seguridad el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour
sólo se permite que sea montado sobre un portaequipajes que haya
sido homologado de conformidad con la norma EN 14872.
Después de un accidente, siempre es imprescindible sustituir el
Bobike maxi City o Bobike maxi Tour por uno nuevo.
El ciclista tiene que tener una edad mínima de 16 años para poder
llevar a un niño en el asiento Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
En este ámbito, la legislación puede ser diferente dependiendo del
país.
No sujete ningún equipaje adicional al Bobike maxi City o Bobike
maxi Tour. Si usted lleva equipaje adicional, colóquelo frente a la
posición del niño para que haya una distribución uniforme del peso
sobre la bicicleta.
Los componentes del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no pue-
den ser modificados. Si se efectúan modificaciones, se anulará
cualquier reclamación de garantía o exigencia de responsabilidad.
Y además eso podría afectar la seguridad.
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour inuye en la manera de
conducir de su bicicleta. Por eso, preste atención especial al condu-
cir, balancear y frenar..
Jamás deje a su niño sólo sentado en el Bobike maxi City o Bobike
maxi Tour cuando ponga la bicicleta apoyada contra la pared o
sobre el pie de apoyo. La bicicleta junto con el niño podría caerse.
Kontroller, at cyklen er egnet til montering af en Bobike maxi City eller
Bobike maxi Tour. Se også dokumentationen, som fulgte med cyklen,
eller spørg hos fabrikanten af cyklen.
Kontroller jævnligt, om barnet er blevet for gammelt, tungt eller stort til
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour.
Kontroller jævnligt, at der ikke kan komme tøj eller legemsdele i
nærheden af roterende eller andre bevægelige dele på cyklen. For
eksempel en fod i egerne eller en finger i bremsemekanismen. Dette
skal jævnligt kontrolleres, fordi barnet er i voksealderen.
Sikkerhedsselen og fodholderremmene skal altid lukkes, også når der
ikke sidder et barn i stolen. Ellers kan sikkerhedsselen komme i eger-
ne på cyklen.
Sørg for, at barnet i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour er godt
beskyttet mod regn og kulde. Tænk på, at barnet sidder stille og
derfor hurtigt får det koldt.
Sørg for, at barnet altid er godt beskyttet af en cykelhjelm, der passer
til barnet.
Hvis Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour har stået længe i solen,
kan den blive meget varm. Tænk på det, før du sætter barnet i stolen.
Kontroller stolens temperatur, før du sætter barnet i den.
Hvis cyklen skal transporteres på en bil, skal Bobike maxi City eller
Bobike maxi Tour afmonteres. Luftens turbulens kan beskadige Bobike
maxi City eller Bobike maxi Tour og fastgøringerne, således at der
kan opstå en farlig situation.
Efter montage af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour skal man
kontrollere, om alle cyklens dele funktionerer korrekt og køre en kort
prøvetur med den monterede stol uden barn.
Der kan fås ekstra monteringssæt, således at Bobike maxi City eller
Bobike maxi Tour kan monteres på mere end en cykel. Forhør nær-
mere hos Bobike forhandleren.
Kontroller, at barnet ikke kan aktivere låse eller andre ting, der kan
blokere cyklen, mens det sidder i Bobike maxi City eller Bobike maxi
Tour.
Man må ikke tage ere børn med i Bobike maxi City eller Bobike
maxi Tour.
Afskærm sadelfjedrene, så barnet ikke kan få ngrene i klemme.
Brug altid sikkerhedsselen og fodholderremmene, når barnet skal køre
med i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour.
Kontroller altid, at sikkerhedsselen og fodholderremmene er rigtigt
lukkede, inden du begynder at cykle.
Sørg for, at barnet ikke kan komme til skade på skarpe dele, f.eks.
flossede bremsekabler.
Efter montage af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour skal man
kontrollere, at ryglænet hælder lidt bagover.
Advarsler
Af hensyn til sikkerheden må Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour
kun monteres på en bagagebærer, som er godkendt i henhold til EN
14872.
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour skal altid udskiftes efter et
uheld, også selvom den ikke er synligt beskadiget.
Cyklisten skal være mindst 16 år gammel, hvis der skal tages et barn
med i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Lovgivningen desan-
gående kan være forskellig fra land til land.
Fastgør ikke ekstra bagage til Bobike maxi City eller Bobike maxi
Tour. Hvis der skal tages ekstra bagage med, skal det anbringes i
den modsatte ende af barnet, således at vægten fordeles ligeligt på
cyklen.
Der må ikke ændres på delene til Bobike maxi City eller Bobike maxi
Tour. Enhver krav på erstatning/ansvar bortfalder derved. Og det kan
oven i købet gå ud over sikkerheden.
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour har indydelse på, hvordan
cyklen er at køre på. Pas derfor ekstra på med at styre, med balan-
cen og med at bremse.
Lad aldrig barnet sidde alene i Bobike maxi City eller Bobike maxi
Tour, hvis cyklen stilles op ad en mur eller på støttebenet. Cyklen kan
vælte sammen med barnet.
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour må ikke bruges, hvis en af
delene er gået i stykker eller ikke fungerer korrekt.
Sørg for, at bagagebærerens maksimale vægt ikke overskrides.
Sørg for, at cifferlåsen trækkes omkring cykelstellet og, at den altid er
låst.
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour er ikke beregnet til montering
på en knallert.
Vedligeholdelse
Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour kræver kun begrænset vedlige-
holdelse. Betrækket er nemt at tage af. Træk den lille knap ud og åbn
opbevaringsrummet for at løsgøre betrækket. Betrækket kan vaskes i
hånden. Selve stolen rengøres med lunkent sæbevand. Brug ikke
aggressive rengøringsmidler.
Denne brugsanvisning kan også findes på www.bobike.com.
For yderligere information om Bobike og vores produkter henviser vi til
vores hjemmeside.
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no se debe utilizar si alguna
pieza está rota o no funciona debidamente.
Asegúrese de que no se exceda el peso máximo del portaequipajes.
Asegúrese de que el candado de dígitos sea puesto alrededor del
cuadro de la bicicleta y que siempre vaya cerrado.
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no es apto para ser montado
en un ciclomotor.
Mantenimiento
El mantenimiento del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour es muy
sencillo. El acolchado se puede quitar sencillamente. Tirar del pulsador
hacia adelante y abrir el compartimiento para guardar y luego se
puede soltar el acolchado. El acolchado se puede lavar a mano. El
asiento se limpia con un poco de agua tibia y jabón. No se debe de
usar productos de limpieza agresivos.
Esta instrucción de montaje también se puede encontrar en
www.bobike.com.
También para obtener más información acerca de Bobike y nuestros
productos, puede usted consultar nuestra página web.

www.bobike.com

A
B
C
F
G
H
E
BobikeP.O. Box 186980 AA DoesburgThe NetherlandsT +31 (0) 313 47 86 30F +31 (0) 313 47 40 30E info@bobike.com I www.bobike.com
D
8 stappen
-
8 steps
-
8 Schritten
-
8 étappes
-
8 pasos - 8 skridtlegenda
-
legend
-
Legende
-
légende
-
leyenda - signaturforklaring
nl
A Zitje B Veiligheidsgordel insteek C Veiligheidsgordel D Bekleding E Opbergvak met cijferslot F Montagebeugel bagagedrager (adaptor) G Spaakafschermer H Voetenbak
En
A Seat B Slot for inserting safety belt C Safety belt D Cushion E Storage compart-ment with numeric code lock F Luggage carrier mounting bracket (adaptor) G Spoke protector H Foot support tray
DE
A Sitz B Einstecklöcher Sicherheitsgurt C Sicherheitsgurt D Polsterung E Ablagefach mit Zahlenschloss F Montagebügel Gepäckträger (Adapter) G Speichenschutz H Fußstütze
FR
A Siège B Ouverture bride ceinture de sécurité C Ceinture de sécurité D Coussin E Casier rangement avec antivol à code F Barre de fixation porte-bagages (adaptateur) G Protège-rayons H Repose-pied
ES
A Asiento B Ranura para cinturón de seguridad C Cinturón de seguridad D Acolchado E Compartimiento para guardar con candado de dígitos F Brida de montaje por-taequipajes (adaptador) G Protector de los radios H Receptáculo reposapiés
DK
A Stol B Sikkerhedssele indstik C Sikkerhedssele D Betræk E Opbevaringsrum med cifferlås F Montagebøjle bagage-bærer (adapter) G Egerafskærmning H Fodhviler
e
x
c
l
u
s
i
v
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
Exclusive

User manual

View the manual for the Bobike Maxi City here, for free. This manual comes under the category Bike Seats and has been rated by 1 people with an average of a 7.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bobike Maxi City or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Bobike Maxi City and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Bobike Maxi City owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Bobike Maxi City specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Bobike Maxi City.

General
Brand Bobike
Model Maxi City
Product Bike Seat
EAN 8715434061580
Language English
Filetype manual_type_manual (PDF)

Questions & answers

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Bobike Maxi City below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results