Edbak POS02 manual

Edbak POS02
7.5 · 1
PDF user manual
 · 3 pages
English
user manualEdbak POS02
POS 02 POS 02

POS 02

POS Mount

INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU

WARNING:
Please read this manual before the installation to ensure proper assembly.
The assembly should be carried out in accordance with this manual by at least
two persons with proper qualifications in assembly. EDBAK Company shall not be
liable for any material or property damage or bodily injury resulting from improper
assembly. Therefore, you should always follow the instructions:
- during the assembly, please follow the instructions carefully. Otherwise, it may
result in product damage or even personal injury;
- before the assembly you must ensure that under the surface of the wall where
the mount is to be fixed there are no power cables, water or sewage pipes or gas
installations;
- while fixing the screen on the mount, please ensure that the screws are of proper
length and diameter. In order to ensure the right length and diameter, you may use
the accompanying plastic pads. Use of improper screws may result in permanent
product damage. Extra caution should be given with movable elements in order to
prevent crushing or pressing your hands or fingers. This manual indicates such
elements.
The terms of the product guarantee are set forth in the guarantee card
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie zapoznać się z instrukcją uchwytu
oraz ekranu w celu zapewnienia prawidłowego montażu.
Prace montażowe powinny wykonywać co najmniej dwie osoby posiadające kwalifi-
kacje w zakresie montażu zgodnie z niniejszą instrukcją.
Firma EDBAK nie bierze odpowiedzialności za straty materialne oraz uszkodzenia
mienia lub ciała, wynikające z nieprawidłowego montażu. Dlatego należy zawsze
przestrzegać:
- w trakcie montażu dokładnie przestrzegać załączonej do produktu instrukcji mon-
tażowej, w przeciwnym razie może to prowadzić do zniszczenia sprzętu, a
nawet
uszkodzeń ciała,
- koniecznie przed montażem upewnić się, że pod powierzchnią ściany, na której
będzie mocowany uchwyt nie ma kabli elektrycznych, rur wodnokanalizacyjnych lub
instalacji gazowych,
- w trakcie montażu ekranu do uchwytu upewnić się, że użyte śruby dobrze do-
brane co do długości i średnicy. W celu idealnego dobrania długości śrub
można
skorzystać z dołączonych podkładek plastikowych. Zastosowanie niewłaściwych
śrub grozi trwałym uszkodzeniem sprzętu,
- w miejscach wskazanych w instrukcji, w których ruchome elementy uchwytu
zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia przyciśnięcia, dłoni i palców.
Warunki gwarancji wg załączonej do produktu karty gwarancyjnej.

View the manual for the Edbak POS02 here, for free. This manual comes under the category not categorized and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Edbak POS02 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Edbak and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Edbak owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Edbak
POS02 | POS02
not categorized
English
Manual (PDF)
Features
Product typePOS mount
Maximum weight capacity5 kg
Material-
Product colourBlack
Minimum VESA mount- mm
Maximum VESA mount- mm
Angle of rotation360 °
Swivel angle50 °
Number of arms1
Cable managementYes
Weight & dimensions
Weight1500 g
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Edbak POS02 below.

What is the weight of the Edbak POS02?

The Edbak POS02 has a weight of 1500 g.

Is the manual of the Edbak POS02 available in English?

Yes, the manual of the Edbak POS02 is available in English .

Is your question not listed? Ask your question here

No results