Nexa MEBT-1706 manual

8 · 1
PDF user manual
 · 4 pages
English
user manualNexa MEBT-1706

MEBT-1706

SMART-KNAPPEN

Kan användas för att styra enskilda mottagare eller mottagare
med Smart Mode. Enkel- och dubbelklick kommando.
Fungerar med System Nexa mottagare.
KAN ANVÄNDAS I TVÅ LÄGEN
1. Fjärrkontroll – för att tända, släcka och dimra anslutna
System Nexa mottagare.
2. Smart Mode – för att aktivera scenarion i anslutna System
Nexa mottagare som är Smart Mode kompatibla.
OBS. Före användning måste bakstycket lossas och
skyddsremsan som sitter under batteriet avlägsnas.
INLÄRNING AV MOTTAGARE
1. Sätt omkopplaren i läge 1 (På/Av/Dim)
2. Sätt mottagaren i inlärningsläge
3. Tryck på knappen en gång (LED-ringen blinkar Grönt en
gång)
BEKRÄFTELSE INLÄRNING: Om en lampa är ansluten till
mottagaren blinkar denna två gånger.
RADERING AV MOTTAGARE
1. Sätt omkopplaren i läge 1 (På/Av/Dim)
2. Sätt mottagaren i inlärningsläge
3. Tryck på knappen två gånger (LED-ringen blinkar Rött två
gånger)
BEKRÄFTELSE AV RADERING: Om en lampa är ansluten till
mottagaren blinkar denna två gånger.
INLÄRNING AV SMART MODE SCENARION
Det går att spara upp till 3 olika scenarion som kan väljas med
Smart-knappen när denna är inställd i läge ”Smart Mode”.
OBS! Alla mottagare som skall ingå i Smart Mode scenarion
måste först läras in enligt avsnittet ”Inlärning av mottagare”.
SCENARIO 1
1. Börja med att ställa in mottagarna till den status som de
skall ha när scenariot väljs. I detta moment kan det vara
praktiskt att använda en andra fjärrkontroll för att göra
inställningarna i mottagarna.
2. Sätt omkopplaren på Smart-knappen i läge 3 (Smart Mode
setup)
3. Tryck på knappen en gång för att spara inställningarna till
Scenario 1. LED-ringen blinkar nu Grönt tre gånger och
därefter Orange en gång för att bekräfta att Scenario 1 är
sparat.
4. Sätt omkopplaren på Smart-knappen i läge 2 (Smart Mode).
SCENARIO 2
1. Utför steg 1 och 2 (se Scenario 1).
2. Tryck på knappen två gånger för att spara inställningarna
till Scenario 2. LED-ringen blinkar nu Grönt tre gånger och
därefter Orange två gånger för att bekräfta att Scenario 2
är sparat.
3. Sätt omkopplaren på Smart-knappen i läge 2 (Smart Mode).
SCENARIO 3
1. Utför steg 1 och 2 (se Scenario 1).
2. Tryck på knappen tre gånger för att spara inställningarna
till Scenario 3. LED-ringen blinkar nu Grönt tre gånger och

SVENSKA

MEBT-1706
Batteri 1 x 3 V CR2450
Frekvens System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd upp till 30 m
Strömförbrukning < 1 W (standby)
IP klassicering Inomhusbruk
Mått 52 mm Ø, Höjd: 12 mm

TEKNISK DATA

Declaration of conformity finns tillgänglig på www.nexa.se
DENNA PRODUKT HAR STÖD FÖR SMART MODE.
I enheter som har stöd för Smart Mode kan upp till 3 olika
favoritscenarion sparas som enkelt aktiveras med en Nexa
Smart Mode sändare.
därefter Orange tre gånger för att bekräfta att Scenario 3 är
sparat.
3. Sätt omkopplaren på Smart-knappen i läge 2 (Smart Mode).
ANVÄNDNING – LÄGE 1 (FJÄRRKONTROLL)
Omkopplaren skall vara inställd i läge 1.
– Tryck på knappen en gång för att tända.
LED blinkar Grönt en gång.
AV – Tryck på knappen två gånger i snabb följd för att släcka.
LED blinkar Rött två gånger.
DIMMER – Tryck och håll inne knappen för att dimmra, släpp
upp knappen när önskad ljus-nivå har uppnåtts.
LED blinkar Grönt under tiden knappen är nedtryckt.
ANVÄNDNING – LÄGE 2 (SMART MODE)
Omkopplaren skall vara inställd i läge 2.
SCENARIO 1 – Tryck en gång på knappen för att aktivera, LED
blinkar Orange en gång.
SCENARIO 2 – Tryck två gånger på knappen för att aktivera,
LED blinkar Orange två gånger.
SCENARIO 3 – Tryck tre gånger på knappen för att aktivera,
LED blinkar Orange tre gånger.
SLÄCKA – Tryck och håll inne knappen mer än två sekunder,
LED blinkar Rött två gånger.
INSTALLATION
Knappen kan monteras på vägg eller annan yta med
medföljande dubbelhäftande tejp eller skruvar.
Viktigt! Montera bakstycket på väggen med texten ”UP” uppåt.
Säkerhet och information
Räckvidd inomhus: upp till 30 m (optimala förhållanden).
Räckvidden är starkt beroende av lokala förhållanden, till
exempel om det finns metaller i närheten. Exempelvis har
den tunna metallbeläggning i energiglas med låg emissivitet
negativ inverkan på radiosignalernas räckvidd. Det kan finnas
begränsningar för användningen av enheten utanför EU. Om
tillämpligt bör du kontrollera att enheten överensstämmer med
lokala föreskrifter.
Max belastning: Anslut aldrig lampor eller utrustning som
överskrider mottagarens maximala belastning. Det kan leda till
fel, kortslutning eller brand.
Livsuppehållande utrustning: Använd aldrig Nexas produkter
till livsuppehållande utrustning eller andra apparater där fel
eller störningar kan få livshotande följder.
Störningar: Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar
som kan påverka prestandan och räckvidden. Det minsta
avståndet mellan två mottagare bör därför vara åtminstone 50
cm
Reparation: Försök inte att reparera produkten. Den innehåller
inga reparerbara delar.
Vattentäthet: Produkten är inte vattentät. Se till att den alltid
är torr. Fukt gör att elektroniken inuti fräts sönder och kan leda
till kortslutning, fel och risk för elstötar.
Rengöring: Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte
kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
Miljö: Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom
det kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas
livslängd.
1
3
2
UP
UP
Omkopplare
1 = På/Av/Dim
2 = Smart Mode
3 = Smart Mode Setup
LED som indikerar funktion
med tre olika färger –
Grönt, Rött, Orange.
Vid låg batterinivå blinkar
LED rött var 4e sekund.
Bakstycke
Batteri
På/Av-knapp
FRAMSIDA
BAKSIDA
NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN
info@nexa.se | www.nexa.se

View the manual for the Nexa MEBT-1706 here, for free. This manual comes under the category smart home and has been rated by 1 people with an average of a 8. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Nexa MEBT-1706 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Nexa and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Nexa owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Nexa
MEBT-1706 | 14663
smart home
7330545146639
English
User manual (PDF)
Design
Interface-
Remote control proper use-
Brand compatibility-
Product colourWhite
Input type-
Product colourWhite
Features
Connectivity technologyWireless
Wireless technology-
Product colourWhite
Maximum indoor range30 m
Easy to install
Portable
Packaging data
Quantity per pack1 pc(s)
Power
Power sourceBattery
Battery typeCR2032
Number of batteries supported1
Battery voltage3 V
Weight & dimensions
Diameter52 mm
Height12 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Nexa MEBT-1706 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results