Nexa MWST-1812 manual

Nexa MWST-1812
7.5 · 1
PDF user manual
 · 4 pages
English
user manualNexa MWST-1812

MWST-1809 / MWST-1812

VÄGGSÄNDARE

NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN
info@nexa.se | www.nexa.se
SVENSKA
MWST 1809 och MWST 1812 är batteridrivna System Nexa
väggsändare med inbyggd frånslagstimer och funktion för pushdim
med System Nexa dimmermottagare.
De monteras enkelt på en apparatdosa eller på en plan yta med
självhäftande tejp eller med skruv. Väggsändaren kan styra System
Nexa PÅ/AV- och dimmermottagare
SÄKERHET
Läs igenom hela instruktionen först. Anlita fackman vid behov. Nexa
kan ej hållas ansvarig om produkten används till annat än den är
designad för eller om instruktionen inte följs.
Försök inte att reparera produkten. Produkten innehåller inga
reparerbara delar.
Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det kan
skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.
INSTALLATION
1. Sätt i batteriet i väggsändaren
2. Montera bakstycket på vägg (1a) eller apparatdosa (1b)
3. Tryck fast väggsändaren på bakstycket.
Tryck kort på vippans övre del för att tända. Dimmermottagaren
tänds med senaste inställda dimmernivå
AV Tryck kort på vippans nedre del för att släcka.
DIMMER
Max./Min.
Tryck kort 2 ggr på vippans övre del för att tända med
dimmerns högsta nivå. Tryck kort 2 ggr på vippans nedre del för
att tända med dimmerns lägsta nivå.
DIMRA
modellnamn
som börjar
med MXXX
Dimra upp: Tryck och håll nere vippans övre del, släpp vippan
vid önskad dimmernivå.
Dimra ner: Tryck och håll nere vippans nedre del, släpp vippan
vid önskad dimmernivå.
DIMRA
övriga
modeller
Tryck på vippans övre del för att tända.
Tryck kort på vippan igen, för att starta dimcykel.
Tryck kort för att stoppa vid önskad nivå.
Batteri 1 x CR2032
Radioprotokoll System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd upp till 30 m
Kanaler
MWST-1809: 1 kanal
MWST-1812: 2 kanaler
Timerintervall Av, 5s, 1m, 10m, 30m, 60m
Drifttemperatur 0–45 °C
IP klassicering IP20 Inomhusbruk
Mått (B x H x D) 80 x 80 x 14 mm
TEKNISK DATA
Declaration of conformity finns tillgänglig på www.nexa.se
LED
AV
INLÄRNING
1. Sätt mottagaren i inlärningsläge, se respektive manual
2. Tryck på den övre delen (PÅ) av vald vippa inom 6 sekunder.
BEKRÄFTELSE INLÄRNING
LED Indikering på mottagaren blinkar snabbt, är en lampa ansluten
till mottagaren blinkar denna två gånger. Se även mottagarens
manual.
RADERING AV MINNE
1. Sätt mottagaren i inlärningsläge, se respektive manual.
2. Tryck på den undre delen (AV) av vald vippa inom 6 sekunder.

1a 1b

1a 1b

1A 1B
SÄRKERHET OCH ÖVRIG INFORMATION
Räckvidd inomhus: upp till 30 m (optimala förhållanden).
Räckvidden är starkt beroende av lokala förhållanden, till exempel
om det finns metaller i närheten. Exempelvis har den tunna
metallbeläggning i energiglas med låg emissivitet negativ inverkan
på radiosignalernas räckvidd. Det kan finnas begränsningar
för användningen av enheten utanför EU. Om tillämpligt bör du
kontrollera att enheten överensstämmer med lokala föreskrifter.
Max belastning: Anslut aldrig lampor eller utrustning som
överskrider mottagarens maximala belastning. Det kan leda till fel,
kortslutning eller brand.
Livsuppehållande utrustning: Använd aldrig Nexas produkter
till livsuppehållande utrustning eller andra apparater där fel eller
störningar kan få livshotande följder.
Störningar: Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som
kan påverka prestandan och räckvidden. Det minsta avståndet
mellan två mottagare bör därför vara åtminstone 50 cm
Reparation: Försök inte att reparera produkten. Den innehåller inga
reparerbara delar.
Vattentäthet: Produkten är inte vattentät. Se till att den alltid är
torr. Fukt gör att elektroniken inuti fräts sönder och kan leda till
kortslutning, fel och risk för elstötar.
Rengöring: Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte
kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
Miljö: Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det
kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.
BEKRÄFTELSE RADERING
LED Indikering på mottagaren blinkar snabbt, är en lampa ansluten
till mottagaren blinkar denna två gånger. Se även mottagarens
manual.
FRÅNSLAGSTIMER
MWST-1809/1812 har inbyggd frånslagstimer som automatisk
skickar en ”AV” signal till inlärda mottagare när inställd tid har
uppnåtts.
INSTÄLLNING AV FRÅNSLAGNINGSTIMER
1. Tryck och håll nere vippans övre och nedre del i 3 sekunder,
grön LED börjar blinka (antalet blink representerar den aktuella
timerinställningen, se tabell nedan).
2. Tryck på vippans övre del för att öka ett steg eller på vippans
nedre del för att minska ett steg.
3. Tryck och håll nere vippans övre och nedre del i 3 sekunder för
att spara inställningen, LED blinkar grönt snabbt för att bekräfta
timer är inställd.
Inställningsläget avslutas efter 16 sekunder om ingen inställning
sparas.
STYRNING
1 blink Timer ej aktiverad
2 blink 5 sekunder
3 blink 1 minut
4 blink 10 minuter
5 blink 30 minuter
6 blink 60 minuter

View the manual for the Nexa MWST-1812 here, for free. This manual comes under the category smart home and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Nexa MWST-1812 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Nexa and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Nexa owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Nexa
MWST-1812 | 14226
smart home
7330545142266
English
User manual (PDF)
Features
TypeWall-mounted
Interface-
Connectivity technology-
Wireless technology-
Operating frequency433.92 MHz
Channels quantity- channels
Maximum operating distance30 m
Timer
Product colourWhite
International Protection (IP) codeIP20
LED indicators
TypeWall-mounted
Product colourWhite
International Protection (IP) codeIP20
On/off switch
Suitable for indoor use
Indication light
Maximum indoor range30 m
Weight & dimensions
Width80 mm
Depth14 mm
Height80 mm
Width80 mm
Depth14 mm
Height80 mm
Packaging content
Manual
Power
Power sourceBattery
Battery typeCR2032
Number of batteries supported1
Operational conditions
Operating temperature (T-T)0 - 45 °C
Operating temperature (T-T)0 - 45 °C
Packaging data
Quantity per pack1 pc(s)
Package typeBox
Logistics data
Quantity per pack1 pc(s)
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Nexa MWST-1812 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results