Zelmer 29Z015 manual

Zelmer 29Z015
9.1 · 1
PDF user manual
 · 36 pages
English
user manualZelmer 29Z015
1–4
CZ
SK H
PL
PL
RU

Instrukcja użytkowania

Kuchenka mikrofalowa

ZELMER 29Z015

ZELMER S.A.
35-016 Rzeszów,
ul. Hoffmanowej 19, Polska
www.zelmer.pl

Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba

ZELMER 29Z015

ZELMER CZECH s.r.o.
Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko
Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713
Mobilní telefon: 602 583 958
e-mail: zelmer@zelmer.cz

Kezelési utasítás

Mikrohullámú sütő

ZELMER 29Z015

Návod na použitie

Mikrovlná rúra

ZELMER 29Z015

ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
Bidovce 316, 044 45 Bidovce
tel.: 055 / 720 40 10, fax: 055 / 720 40 40
e-mail: zelmer@zelmer.sk
www.zelmer.sk

Инструкция по эксплуатации

Микроволновая печь

ZELMER 29Z015

ООО ”Зелмер Раша”
Россия, Москва
Краснопрудная 30/34
ИНН 7708619872; КПП 770801001
БИК 044525716; ИНН 7710353606
Szanowni Klienci!
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który
znajduje się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal .........................................................................................1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..........................................2
Instalacja ..................................................................................................2
Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
Zakłócenia radiowe ................................................................................... 2
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 2
Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................ 3
Dane techniczne ....................................................................................... 3
Wymogi norm ...........................................................................................3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
Budowa kuchenki .....................................................................................3
Montaż szklanego talerza obrotowego ...................................................... 4
Panel sterowania ...................................................................................... 4
Włączanie kuchenki .................................................................................. 4
Gotowanie mikrofalowe ............................................................................4
Rozmrażanie ............................................................................................4
Grill ...........................................................................................................4
Gotowanie kombinacyjne .........................................................................4
Zakończenie pracy kuchenki ....................................................................4
Ekologia – zadbajmy o środowisko ..........................................................4
RO

Instrucţiuni de folosire

Cuptor cu microunde

ZELMER 29Z015

Zelmer Romania
Strada Popa Savu nr. 77,
parter, birou 1
Sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon/Fax: +40 21 22 22 173
BG

Инструкция за експлоатация

Микровълнова печка

ZELMER 29Z015

ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД
бул. “Акад. Ст. Младенов” №90
1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я
Тел.: 02 / 960 12 01
Факс: 02 / 960 12 07
UA

Інструкція з експлуатації

Мікрохвильова піч

ZELMER 29Z015

Zelmer Ukraine
ТОВ «Зелмер Україна»,
вул. Турівська 18/20, 04080 Київ, УКРАЇНА
тел: +380 44 501 5626
факс: +380 44 501 5636
www.zelmer.ua
GB

Instructions for use

Microwave oven

ZELMER 29Z015

5–8 9–12 13–16 17–20

21–24 25–28 29–32 33–36

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalo-
wym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie mo-
dykować mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią
kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się
brudu lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
„spaczenia”.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przepro-
wadzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.

View the manual for the Zelmer 29Z015 here, for free. This manual comes under the category Microwaves and has been rated by 1 people with an average of a 9.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Zelmer 29Z015 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Zelmer and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Zelmer owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Zelmer
29Z015
Microwave
English
Manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Zelmer 29Z015 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results