Zelmer 29Z016 manual

Zelmer 29Z016
8.3 · 2
PDF user manual
 · 68 pages
English
user manualZelmer 29Z016
1–8
CZ

SK HU

PL
PL
RU

Instrukcja użytkowania

Kuchenka mikrofalowa

ZELMER Typ 29Z016

Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba

ZELMER Typ 29Z016

Kezelési utasítás

Mikrohullámú sütő

ZELMER 29Z016 Típus

Návod na použitie

Mikrovlná rúra

ZELMER Typ 29Z016

Инструкция по эксплуатации

Микроволновая печь

ZELMER Tип 29Z016

Szanowny kliencie!
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który
znajduje się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii
mikrofal .....................................................................................................1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..........................................2
Instalacja .................................................................................................. 2
Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
Zakłócenia radiowe ...................................................................................2
Blokada „rodzicielska” .............................................................................. 3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 3
Zanim wezwiesz serwis ............................................................................ 3
Dane techniczne ....................................................................................... 3
Wymogi norm ........................................................................................... 3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
Budowa kuchenki ..................................................................................... 3
Panel sterowania – opis ........................................................................... 4
Ustawianie funkcji kuchenki ...................................................................... 5
Funkcja ustawienie zegara .................................................................. 5
Funkcja generatora pary ..................................................................... 5
Funkcja gotowania na parze ............................................................... 5
Funkcja podgrzewania mikrofalami ..................................................... 6
Funkcja rozmrażania wg wagi ............................................................. 6
Funkcja grill halogenowy i kombinacja – grill i mikrofale – system
light wave ............................................................................................ 6
Funkcja gotowania automatycznego ................................................... 6
Funkcja gotowania wieloetapowego .................................................... 8
Funkcja samooczyszczania ................................................................. 8
Komora ceramiczna ............................................................................ 8
Odkamienianie ..........................................................................................8
Ekologia – zadbajmy o środowisko .......................................................... 8
RO

Instrucţiuni de folosire

Cuptor cu microunde

ZELMER Tip 29Z016

BG

Инструкция за експлоатация

Микровълнова печка

ZELMER Tип 29Z016

UA

Інструкція з експлуатації

Мікрохвильова піч

ZELMER Tип 29Z016

EN

User manual

Microwave oven

ZELMER Type 29Z016

9–15 16–22 23–29 30–36

37–44 45–52 53–60 61–67

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalo-
wym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie mo-
dykować mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią
kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się
brudu lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
„spaczenia”.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przepro-
wadzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.

View the manual for the Zelmer 29Z016 here, for free. This manual comes under the category Microwaves and has been rated by 2 people with an average of a 8.3. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Zelmer 29Z016 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Zelmer and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Zelmer owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Zelmer
29Z016 | 29Z016
Microwave
5900215011295
English
Manual (PDF)
Weight & dimensions
Width565 mm
Depth406 mm
Height310 mm
Features
Interior capacity23 L
Control typeButtons, Rotary
Microwave power900 W
Grill power850 W
Child lock
Integrated clock
Built-in display
Product colourBlack
Cooking functions & programs
Grill
Steam cooking
Defrost function
Reheat function
Number of auto cooking programs28
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Zelmer 29Z016 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results