Zelmer 29Z023 manual

Zelmer 29Z023
9.2 · 1
PDF user manual
 · 36 pages
English
user manualZelmer 29Z023
1–4
CZ

SK HU

PL
RU

Instrukcja użytkowania

Kuchenka mikrofalowa

ZELMER 29Z023

Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba

ZELMER 29Z023

Kezelési utasítás

Mikrohullámú sütő

ZELMER 29Z023

Návod na použitie

Mikrovlnná rúra

ZELMER 29Z023

Инструкция по эксплуатации

Микроволновая печь

ZELMER 29Z023

RO

Instrucţiuni de folosire

Cuptor cu microunde

ZELMER 29Z023

BG

Инструкция за експлоатация

Микровълнова печка

ZELMER 29Z023

UA

Інструкція з експлуатації

Мікрохвильова піч

ZELMER 29Z023

EN

User manual

Microwave oven

ZELMER 29Z023

5–7 8–10 11–14 15–18

19–22 23–26 27–30 31–33

PL
Szanowni Klienci!
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który
znajduje się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalo-
wym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie mo-
dykować mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią
kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się
brudu lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
„spaczenia”.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przepro-
wadzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal .........................................................................................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..........................................2
Instalacja ..................................................................................................2
Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
Zakłócenia radiowe ................................................................................... 2
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 2
Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................ 3
Dane techniczne ....................................................................................... 3
Wymogi norm ...........................................................................................3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
Budowa kuchenki .....................................................................................3
Montaż szklanego talerza obrotowego ...................................................... 4
Panel sterowania ...................................................................................... 4
Włączanie kuchenki .................................................................................. 4
Gotowanie mikrofalowe ............................................................................4
Rozmrażanie ............................................................................................4
Zakończenie pracy kuchenki ....................................................................4
Ekologia – Zadbajmy o środowisko .......................................................... 4

View the manual for the Zelmer 29Z023 here, for free. This manual comes under the category Microwaves and has been rated by 1 people with an average of a 9.2. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Zelmer 29Z023 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Zelmer and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Zelmer owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Zelmer
29Z023 | 29Z023
Microwave
5900215016597
English
Manual (PDF)
Features
Interior capacity20 L
Appliance placementCountertop
Product colourWhite
Control typeRotary
Microwave power700 W
Number of power levels6
Door open typePull-out
Door hingeLeft
Turntable
Turntable size245 mm
Built-in display
Timer
Door colourBlack
Internal coatingEnamel
Timer duration30 min
Weight & dimensions
Width452 mm
Depth352 mm
Height262 mm
Interior dimensions (W x D x H)315 x 297 x 198 mm
Power
Connected load1200 W
Cooking functions & programs
Defrost function
Reheat function
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Zelmer 29Z023 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results